شرکت ونوس پرده برای اولین بار در ایران فروش خود را از درب منزل آغاز کرده است به طوری که شما مشتریان عزیز با مدیر فروش هماهنگ کرده و از سوی شرکت گروه نصاب و اندازه گیری برای دیدن نمونه ها و انتخاب طرح ها و اندازه گیری پنجره ها برای خدمت رسانی بهتر برای شما مشتریان عزیز به خدمت می رسند.