پرده زبرا

پرده زبرا یکی از محبوب ترین پرده های دکوراسیون است که سهم زیادی از بازار پرده را به خود اختصاص داده است. یکی از مهمترین قابلیت های پرده زبرا کنترل مقدار نور وارد شده به محیط می باشد. در پرده زبرا یک زنجیر آویز وجود دارد که می توانید پرده را در حالتی تنظیم کنید که نور به صورت نیمه وارد شود.

پرده زبرا از یک پارچه که به صورت افقی از تور و پارچه بافته شده است تشکیل شده، که این پارچه به صورت دو لایه بر روی هم قرار می گیرد. هنگامی که پارچه ها و توری های این دو لایه بر روی هم قرار می گیرند نور وارد می شود. برای تاریک کردن محیط و جلوگیری از عبور نور با کشیدن زنجیر زبرا قسمت پارچه ای پرده بر روی توری قرار می گیرد و سبب جلوگیری از ورود نور می شود.

قیمت: 317,000 تومان
+
قیمت: 317,000 تومان
+
قیمت: 343,000 تومان
+
قیمت: 347,000 تومان
+
قیمت: 347,000 تومان
+
قیمت: 347,000 تومان
+
قیمت: 343,000 تومان
+
قیمت: 343,000 تومان
+
قیمت: 343,000 تومان
+
قیمت: 460,000 تومان
+
قیمت: 460,000 تومان
+
قیمت: 460,000 تومان
+
قیمت: 460,000 تومان
+
قیمت: 269,000 تومان
+
قیمت: 269,000 تومان
+
قیمت: 269,000 تومان
+
قیمت: 317,000 تومان
+
قیمت: 317,000 تومان
+
قیمت: 317,000 تومان
+
قیمت: 317,000 تومان
+
قیمت: 317,000 تومان
+